Do something

ఈ పేజి యొక్క భాషాంతరీకరణము

విండొస్ 7 సింస్

విండోస్ 7 సహాయం తో మైక్రోసాఫ్ట వినియోగదారులపై న్యాయపరమైన అధికారము పొందుతుంది.

మైక్రొసాఫ్ట మరియు ప్రైవసి

మీ కంప్యూటర్లు ఎవరి మాట వినాలనుకుంటున్నారు?

ఎక్కువ శాతం జనం వాల్ల కంప్యూటర్లు వారి మాట వినాలనుకుంటారు.దానిని వారు"ట్రష్టడు కంప్యూటింగ్ "అని సంభోదిస్తారు మరియు ఆ సాఫ్టవేరుని విండోస్ జెన్యూన్ లాభం అని పెర్కొంటారు, మిక్రొసాఫ్ట మరియు ఇంకొన్ని సంస్థలు భవిష్యత్తు లో కంప్యుటర్లు వినియోగదారుల మాటలు కాకుండా తమ మాటలు వినేటట్టు చేసి మన ప్రైవసీ ని భంగపరుస్తున్నాయి.

ఒక మైక్రొసాఫ్ట సిస్టం విండోస్ జెన్యూన్ లాభం (డ్బ్లుజి ఎ)దూరపు కంప్యూటర్లను వీక్షించడానికి ఉపయోగిస్తారు. డ్బ్లుజిఎ హార్డ డ్రైవ్ లోని వివిధ భాగాలను వీక్షించి మైక్రొసాఫ్ట కి వినియోగదారుడు వాడుతున్నది "అనుమతించిన" విండోస్ వెర్షనా అని తెలియజేస్తుంది. డ్బ్లు జిఎ ప్రతీ కంప్యూటర్లని వీక్షించి "అనుమతించిన" కంప్యూటర్ అని మైక్రొసాఫ్ట తేల్చని పిమ్మట మీ కంప్యూటర్ పనితనాన్ని బలహీన పరుచ వచ్చు.ప్రస్తుతానికి మైక్రొసాఫ్ట నిర్ధారించిన డ్బ్లుజిఎ వీక్షించేవి:

 • కంప్యూటర్ రూపము మరియు ప్రతిరూపము
 • బయాస్
 • మాక్ అడ్రెస్
 • ప్రతీ కంప్యూటరుకి ఉండే యూనిక్ నంబరు - గ్లోబల్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ (జియుఐడి)
 • హార్డ డ్రైవ్ సీరియల్ నంబరు
 • ఆపరేటింగ్ సిస్టం ప్రాంతము మరియు భాషా
 • ఆపరేటింగ్ సిస్టంవర్షను
 • పిసి బయాస్ సమాచారము(నిర్మానము, వర్షను, తారీఖు)
 • పిసి ఉత్పత్తిదారుదు
 • వినియోగదారుని సెట్టింగులు
 • ఇనష్టలేషన్ మరియు దాని చెల్లు సమయము .
 • విండోస్ లేక ఆఫీసు ప్రాడెక్ట కీ
 • విండోస్ ఎక్స పీ ప్రాడెక్ట ఐడీ

డ్బ్లుజిఎ సాఫ్టవేరును తుడిచివేయడంతో పాటు ప్రైవసీకి సంభందించిన ఎన్నో పొరపాట్లకు కారణము అయ్యింది.వినియోగదారులను అడగకుండానే మిక్రొసాఫ్ట క్లిష్టమైన అప్డేట్లతో పాటు డ్బ్లుజిఎ కూడా అప్డేటవుతుంది. డ్బ్లుజిఎ ని స్పైవేరు అని కొందరు అనినా మైక్రొసాఫ్ట మాత్రం అలంటిదేమీలేదని మన ప్రైవసీని లేకుండా చేస్తుంది.

పనితీరు మార్చకుండానే విండోస్ 7 ని మైక్రొసాఫ్ట సంస్థ విండోస్ 7 ఆక్తివేషన్ టెక్నాలజీస్ గా మార్చనున్నారు.

మైక్రొసాఫ్ట "ట్రష్టడ్ కంప్యూటింగ్ " విధానాన్ని "పల్లాడియమ్ " అని పిలుస్తారు . ప్రొప్రైటరీ ప్రోగ్రాములు ముందు అనుమానమైన నిబంధనలు వాడినా పల్లాడియం ప్రపంచీకరన చేస్తుంది.

హాలీవుడ్ మరియు రికార్డు సంస్థలు పల్లాడియం సహాయం తో డౌంలోడ్ చేసిన వీడియోలు పాటలు ఒక నిర్ధారమైన కంప్యూటర్లలో ప్రదర్శింపబడం మరియు అధికారమైన ఫైల్లను పంచుకొనుట కస్టం.

కస్టంగా అవసరమైన ఫైల్లను పంచుకోడం చాలా దారునానికి వడకడుతుంది. ఈ సదుపాయము ఈమెయిల్ మరియు డాక్యుమెంట్లకు వాడ్నున్నారు --దీని వల్ల రెండు వారాలలొ ఈమెయిల్ అద్రుష్యమౌతుంది,లేక ఒక కంపనీకి సంభందించిన కంప్యూటర్ల పై డాక్యుమెంట్లు చదవబడును.

ఉదాహరణకు మీసంస్థలో మీపై అధికారి మిమ్మల్ని ఒక సురక్షితము కాని పనిని అప్పగించి, ఒక నెల తరువాత అది సురక్షితము కాదని మిమ్మలిని నిందించినపుడు ఆ ఈమెయిల్ మీకు సహకరిస్తుంది, పల్లాడియం వల్ల మీ ఈమెయిల్ అద్రుష్యమౌవ్వడం తో మీ పై నింద నిజం అయ్యేఅవకాశం ఉంది.

ట్రెకియస్ కంప్యూటింగు ఫ్రీ ఆప్రేటింగు సిస్టం మరియు వాటి ఉపయోగాలను పనిచేయనివ్వకపోవడం తో కష్టాలకి గురి చేస్తుంది.

ట్రెకియస్ కంప్యూటింగు వర్షన్ లు కొన్ని సంస్థలచే ఆమోదించబడిన ఆపరేటింగు సిస్టంలే ఉపయోగిస్తాయి.వాట్లో ఫ్రీ ఆపరేటింగు సిస్టంలు ఇన్ ష్టాలవ్వవు. కొన్ని ట్రెకియస్ కంప్యూటింగు వర్షన్ లలో ప్రతీ ప్రోగ్రాము కొందరు డెవలపర్లచే ఆమోదించబడాలి.

అటువంటి సిస్టం ల పై ఫ్రీ సాఫ్టవేర్లు పనిచేయవు.పనిచేయుట ఎలా అని నీవు తెలుసుకున్నా, ఇతరులకి చెప్పినా అది నేరము.

© 2009 ఫ్రీ సాఫ్టవేరు ఫౌండేషన్ , ఇన్ క్

క్రియేటివ్ కమంస్ కి అనుగునంగా ఈ పేజీ లైసెంసు చేయబడింది. Attribution-No Derivative Works 3.0 License.

విండోస్ 7 మరియు ప్రప్రైటరీ సాఫ్టవేరుకి వ్యతిరేకంగా కాంపేయిన్ నిర్వహిస్తున్న ఎఫ్ ఎస్ ఎఫ్